Javna nabava

OBVEZA IZ ČLANKA 5.c ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 110/07, 125/08)

Temeljem članka 5. c. Zakona o javnoj nabavi izjavljujemo da direktor i članovi Skupštine društva trgovačkog društva Zelenjak d.o.o. Klanjec ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Zelenjak d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. c. citiranog Zakona.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA SE NE SMIJE SKLAPATI UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavka 9. točci 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Zelenjak d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, te koji ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju:

  1. VODOPAD-MD d.o.o., Brezakovec 54, Zagorska Sela
  2. Servis ispušnih sistema ŠPLAJT, Razvor 15, Kumrovec

Plan nabave za poslovnu godinu 2014. pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2015. pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2016. pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini pogledajte ovdje.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2017. pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2017. pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2018. pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2018. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2018. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2019. pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2019. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2019. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2020. pogledajte ovdje.

Plan nabave s izvršenjem za 2020. godinu pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2020. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2020. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i njihovih izvršenja u 2020. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2021. pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2021. sa prvom izmjenom pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2021. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2021. godini sa ažuriranjem pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2021. godini sa drugim ažuriranjem pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2021. sa drugom izmjenom do 22.10.2021. godine pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2021. sa trećom izmjenom do 19.11.2021. godine pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2022. pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2022. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2022. godini sa ažuriranjem pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2022. sa prvom izmjenom pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2023. pogledajte ovdje.

Registar ugovora za 2022. godinu pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2023. sa prvom izmjenom pogledajte ovdje.

Registar ugovora za 2023. godinu pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2022. sa drugom izmjenom pogledajte ovdje.

Registar ugovora za 2023. godinu sa ažuriranjem pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2024. pogledajte ovdje.