Kontakt

Centrala:
049/550-109; 049/550-680

Smetište: 049/550-990
Dežurstvo: 098/378-8292
Fax: 049/550-680

Adresa:

Trg Antuna Mihanovića 1
49290 Klanjec, Hrvatska

OIB: 83090331136

Kontaktirajte nas!