O nama

Skupština Općine Klanjec 1981. godine donijela je Odluku o osnivanju komunalne radne organizacije pod nazivom Komunalna radna organizacija “Zelenjak” Klanjec koja je osnovana i upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu u kolovozu 1982. godine.

Pod nazivom Komunalna radna organizacija “Zelenjak” Klanjec tvrtka je poslovala do 1990. godine kada se izvršilo usklađenje sa Zakonom o poduzećima te je tvrtka nastavila poslovanje pod nazivom Komunalno poduzeće “Zelenjak” Klanjec.

Godine 1992. godine Skupština Općine Klanjec donosi Odluku o organiziranju Javnog poduzeća “Zelenjak” Klanjec. Zakonom o poduzećima tada je utvrđeno da se javna poduzeća osnivaju radi proizvodnje i prometa određenih proizvoda i obavljanja usluga koji su nezamjenjiv uvjet života i rada građana ili rada drugih poduzeća na određenom području ili ako je to nužno za rad organa društveno-političke zajednice. Kao nezamjenjiv uvjet života je obavljanje komunalnih djelatnosti.

8. studenog 1997. godine Komisija Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova u pravima općina, gradova i županija donijela je Odluku kojom se utvrdilo što čini neraspoređenu imovinu bivše Općine Klanjec, a između ostalog tu su se našla i osnivačka prava u Javnom poduzeću “Zelenjak” Klanjec. Istom Odlukom određeno je da da se sonivačka prava dijele na način tako da:

– Gradu Klanjcu pripada 32,40%
– Općini Kraljevec na Sutli pripada 18,07%
– Općini Kumrovec pripada 17,53%
– Općini Tuhelj pripada 19,80%
– Općini Zagorska Sela pripada 12,20%

2000. godine izvršeno je usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu te tvrtka posluje pod nazivom Zelenjak društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga, odnosno skraćeni naziv Zelenjak d.o.o. , sjedište Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1.

Temeljem Odluke Skupštine društva od 30.01.2008. godine Zelenjak d.o.o. osniva tvrtku kčer Zelenjak plin društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom koja posluje od 01.04.2008. godine.

Odlukom osnivača Društva od 04.09.2018. izmijenjen je Društveni ugovor koji se odnosi na poslovne udjele u Društvu, tako da je Općina Kumrovec dio svog poslovnog udjela od 0,18% ustupila Općini Desinić pa njihov poslovni udio iznosi:

– Općina Kumrovec 17,35%
– Općina Desinić 0,18%

Tvrtka

Tvrtka: ZELENJAK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga

Skraćena tvrtka: ZELENJAK d.o.o.

Sjedište: Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1

Temeljni kapital: 10.881.700,00 kuna

Matični broj subjekta: 080360541

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Porezni broj: 03392546

OIB: 83090331136

Žiro račun: 2360000-1101232821 Zagrebačka banka d.d.

2390001-1100342627 Hrvatska poštanska banka d.d.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja:

 • prijenos i distribucija plina
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda
 • odvoz i likvidacija otpadaka i fekalija
 • održavanje čistoće javnih površina
 • uređenje i održavanje parkova, zelenih površina i dječjih igrališta
 • uređenje i održavanje cesta, ulica, trgova i putova
 • uređenje i održavanje tržnice na malo
 • uređenje i održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
 • eksploatacija mineralnih sirovina
 • izgradnja plinovoda, popravak i postavljanje građevinskih instalacija
 • popravak i održavanje cestovnih motornih vozila
 • usluge metaloprerađivačkog obrta
 • prijevoz robe (tereta) cestom
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • projektiranje, građenje i nadzor
 • opskrba plinom tarifnog kupca
 • opskrba plinom povlaštenog kupca
 • posredovanje na tržištu plina
 • zastupanje na tržištu plina

Članovi Uprave

Jožica Dežmar

OIB: 00349640065

Ravno Brezje 5A, Kumrovec

– zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Skupština društva

Skupštinu društva čine članovi društva koji sudjeluju u temeljnom kapitalu Društva u slijedećim omjerima:

1. GRAD KLANJEC, OIB: 13212960913, Broj iz registra trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-10/13330-2 od 15. studeni 2010.
Vlasnički udio: 32,40%
Predstavnik gradonačelnik: Zlatko Brlek od 30.08.2017.

2. OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI, OIB: 07318138631, Broj iz registra trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-10/13330-2 od 15. studeni 2010.
Vlasnički udio: 18,07%
Predstavnik: Antun Hrelja od 15.12.2017.

3. OPĆINA KUMROVEC, OIB: 21647556965 Broj iz registra trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-10/13330-2 od 15. studeni 2010.
Vlasnički udio: 17,35%
Predstavnik načelnik: Robert Šplajt od 30.08.2017.

4. OPĆINA TUHELJ, OIB: 67394184503, Broj iz registra trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-10/13330-2 od 15. studeni 2010.
Vlasnički udio: 19,80%
Predstavnik načelnik: Mladen Hercigonja od 30.08.2017.

5. OPĆINA ZAGORSKA SELA, OIB: 69544772850, Broj iz registra trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-10/13330-2 od 15. studeni 2010.
Vlasnički udio: 12,20%
Predstavnik načelnik: Ksenija Krivec Jurak od 30.08.2017.

6. OPĆINA DESINIĆ, OIB: 67465231566, Broj iz registra trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-18/33881-2 od 26. rujna 2018.
Vlasnički udio: 0,18%
Predstavnik načelnik: Zvonko Škreblin od 04.09.2018.

Ustrojene jedinice u poduzeću

Jožica Dežmar

Direktor

Kontakt: +385 (0)49 550 109

Regina Ljubić

Voditelj računovodstveno financijske službe

Kontakt: +385 (0)49 550 109

Damir Nemet

Voditelj
komunalnih djelatnosti

Kontakt: +385 (0)49 550 109

Renata Raumberger

Voditelj
općih poslova

Kontakt: +385 (0)49 550 109

Javni natječaji

Na temelju odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva ZELENJAK d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, direktor trgovačkog društva ZELENJAK d.o.o. dana 13. studenog 2023. godine, raspisuje

javni natječaj za radno mjesto REFERENT ZA NAPLATU – PRIPRAVNIK

Preuzmi natječaj u docx formatu.