Djelatnost

Odvoz smeća

Zelenjak d.o.o. Klanjec vlasnik je odlagališta otpada prve kategorije „Medvedov jarek“ koja je smještena na području Grada Klanjca na adresi Florijan 6. Miješani komunalni otpad se odvozi s područja prema sljedećem rasporedu:

 

 • Grada Klanjca svakog utorka
 • Općine Tuhelj svakog ponedjeljka
 • Općine Kumrovec svake srijede
 • Općine Kraljevec na Sutli svakog petka
 • Općine Zagorska Sela svake srijede
 • Općine Desinić svakog četvrtka

Svaki korisnik javne usluge odvoza otpada ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada iz kućanstva godišnje maksimalno do 3 m³ . U terminu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnik može predati i elektronički otpad, odjeću i gume.

Reciklažno dvorište

U sklopu odlagališta otpada Medvedov jarek na adresi Florijan 6, Klanjec u funkciji je Reciklažno dvorište koje radi:

 • Utorkom od 8 do 14 sati
 • Četvrtkom od 13 do 19 sati
 • Subotom od 9 do 15 sati

na kojem se može odložiti sortirani reciklabilni otpad u predočenje identifikacijske isprave te zadnje plaćene uplatnice za usugu odvoza otpada.

Detaljan godišnji raspored odvoza otpada objavljuje se na ovoj web stranici.

Raspored odvoza otpada za 2024. godinu

Raspored odvoza za otpada za Grad Klanjec, Općinu Kumrovec, Općinu Kraljevec na Sutli, Općinu Zagorska Sela i Općinu Desinić pogledajte na poveznici.

Raspored odvoza za otpada za Općinu Tuhelj  pogledajte na poveznici.

Ključni brojevi otpada:

Popis ključnih brojeva otpada iz dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada te drugog odgovarajućeg neopasnog otpada na odlagalištu Medvedov jarek:

 • 04 02 09 otpad mješovitih (kompozitnih) materijala
 • 04 02 21 otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
 • 04 02 22 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
 • 04 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
 • 10 10 06 nekorišteni kalupi i ljevečki pijesak nespomenuti u 10 10 05
 • 10 10 08 korišteni kalupi i ljevački pijesak nespomenuti u 10 10 07
 • 15 01 01 ambalaža od papira i kartona
 • 15 01 02 ambalaža od plastike
 • 15 01 03 ambalaža od drveta
 • 15 01 04 ambalaža od metala
 • 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
 • 15 01 06 miješana ambalaža
 • 15 01 07 staklena ambalaža
 • 15 01 09 tekstilna ambalaža
 • 17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 01 01 papir i karton
 • 20 01 02 staklo
 • 20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
 • 20 01 10 odjeća
 • 20 10 11 tekstil
 • 20 02 00 otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad iz groblja)
 • 20 03 00 ostali komunalni otpad
 • 16 01 03 istrošene gume
 • 17 04 05 željezo i čelik
 • 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 25
 • 20 01 39 plastika
 • 20 01 40 metali
 • 20 02 01 biorazgradivi otpad
 • 20 02 02 zemlja i kamenje
 • 19 08 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda
 • 04 02 09 otpad mješovitih (kompozitnih) materijala
 • 04 02 21 otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
 • 04 02 22 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
 • 04 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
 • 10 10 06 nekorišteni kalupi i ljevečki pijesak nespomenuti u 10 10 05
 • 10 10 08 korišteni kalupi i ljevački pijesak nespomenuti u 10 10 07
 • 15 01 01 ambalaža od papira i kartona
 • 15 01 02 ambalaža od plastike
 • 15 01 03 ambalaža od drveta
 • 15 01 04 ambalaža od metala
 • 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
 • 15 01 06 miješana ambalaža
 • 15 01 07 staklena ambalaža
 • 15 01 09 tekstilna ambalaža
 • 17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 01 01 papir i karton
 • 20 01 02 staklo
 • 20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
 • 20 01 10 odjeća
 • 20 10 11 tekstil
 • 20 02 00 otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad iz groblja)
 • 20 03 00 ostali komunalni otpad
 • 16 01 03 istrošene gume
 • 17 04 05 željezo i čelik
 • 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 25
 • 20 01 39 plastika
 • 20 01 40 metali
 • 20 02 01 biorazgradivi otpad
 • 20 02 02 zemlja i kamenje
 • 19 08 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

Pogrebne usluge

Zelenjak d.o.o. Klanjec pruža uslugu prijevoza pokojnika kao i kompletnu pogrebnu opremu.

Cjenik grobnih mjesta i grobljanskih usluga te Cjenik pogrebne opreme pogledajte na poveznici.

Održavanje groblja

Zelenjak d.o.o. Klanjec temeljem odluka Grada Klanjca i Općine Zagorska Sela upravlja i održava groblja te vrši pogrebne usluge na tom području. Tu spadaju groblja u: 

 • Dolu Klanječkom
 • Svetom Filipu i Jakovu
 • Zagorskim Selima
 • Poljani Sutlanskoj

Zahtjev za izdavanje rješenja za izvođenje građevinsko-klesarskih radova na groblju preuzmite na poveznici.

Ostale djelatnosti

Uz glavne djelatnosti Zelenjak d.o.o. Klanjec pruža i usluge održavanja javnih i zelenih površina, uređenja dvorišta, rušenje i obrezivanje stabala, građevinske usluge kao što su izrade ograda, betonskih okvira na grobljima, izrade sportskih igrališta, osnosno sve građevinske radove koje spadaju u skupinu G građevinskih radova za koje posjeduje dozvolu – Suglasnost izdanu od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: UP/I-360-02/10-04/171 Urbroj: 531-01-10-3 od 13.04.2010. godine.

Traktorom i cisternom zapremnine 5000 litara (5m³) vrši pražnjenje septičkih jama.