Cjenici

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Cjenik Javne usluge prikupljajnja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja usluge Grada Klanjca, Općine Tuhelj, Općine Kraljevec na Sutli, Općine Kumrovec, Općine Zagorska Sela i Općine Desinić u primjeni od 01.09.2022. prema izrazu: C=CM+(JCV X BP X U)

Z E L E N J A K d.o.o.

za obavljanje komunalnih usluga

K L A N J E C

Klanjec, 16.08.2022.

Temeljem članka 77. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području klasa: 351-02/22-01/02 urbroj: 2140-3-01-22-2 od 31. siječnja 2022. godine, dobivenog Očitovanja klasa: 351-01/22-01/10 urbroj: 2140-3-02-22-2 od 08. kolovoza 2022., dobivene Suglasnosti klasa: 351-01/22-01/10 urbroj. 2140-3-02-22-3 od 10. kolovoza 2022. Gradonačelnika Grada Klanjca, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području klasa: 024-01/22-01/1 urbroj: 2140-29-01-22-4 od 31. siječnja 2022. godine dobivenog Očitovanja klasa: 351-02/22-01/4 urbroj: 2140-29-02-22-02od 09. kolovoza 2022., dobivene Suglasnosti klasa: 351-02/22-01/4 urbroj. 2140-29-02-22-03 od 09. kolovoza 2022. Načelnika Općine Tuhelj, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području klasa: 363-02/22-01/01 urbroj: 2140-17-01-22-02 od 28. siječnja 2022. godine, dobivenog Očitovanja klasa: 351-03/22-01/01 urbroj: 2140-17-02-22-03 od 12. kolovoza 2022., dobivene Suglasnosti klasa: 351-03/22-01/01 urbroj. 2140-17-02-22-02 od 12. kolovoza 2022. Načelnice Općine Kraljevec na Sutli, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području klasa: 021-05/22-01/01 urbroj: 2135-05/22-04/05 od 27. siječnja 2022. godine, dobivenog Očitovanja klasa: 022-05/22-03/42 urbroj: 2140-19-03-22-2 od 12. kolovoza 2022., dobivene Suglasnosti klasa: 022-05/22-03/42 urbroj. 2140-19-03-22-3 od 12. kolovoza 2022. Načelnika Općine Kumrovec Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području klasa: 021-05/22-02/02 urbroj: 2140-31-22-1 od 31. siječnja 2022. godine, dobivenog Očitovanja klasa: 351-01/22-01/01 urbroj: 2140-31-22-1 od 10. kolovoza 2022., dobivene Suglasnosti klasa: 351-01/22-01/02 urbroj. 2140-31-22-1 od 11. kolovoza 2022. Načelnice Općine Zagorska Sela, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području klasa: 351-02/22-01/03 urbroj: 2140-10-01-22-01 od 31. siječnja 2022. godine, dobivenog Očitovanja klasa: 351-01/22-01/151 urbroj: 2140-10-02-22-02 od 09. kolovoza 2022., dobivene Suglasnosti klasa: 351-02/22-01/151 urbroj. 2140-10-02-22-03 od 10. kolovoza 2022. Načelnika Općine Desinić na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, direktorica društva 16. kolovoza 2022. godine donosi

CJENIK
JAVNE USLUGE PRIKUPLAJNJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU PRUŽANJA USLUGE GRADA KLANJCA, OPĆINE TUHELJ, OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI, OPĆINE KUMROVEC, OPĆINE ZAGORSKA SELA I OPĆINE DESINIĆ U PRIMJENI OD 01.09.2022. PREMA IZRAZU: C=CM+(JCV x BP x U)

KATEGORIJA KUĆANSTVO

JEDINIČNA CIJENA JAVNE USLUGE ZA OBRAČUSNKO MJESTO NA ADRESI NEKRETNINE KORISNIKA RAZVRSTANOG U KATEGORIJU KUĆANSTVO OVISNO O VOLUMENU SPREMNIKA:

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NAPLAĆUJE SE PREMA ODLUCI JLS I IZNOSI 90,00 KUNA ZA SVAKO OBRAČUNSKO MJESTO

CIJENA USLUGA PRAŽNJENJA VOLUMENA SPREMNIKA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA IZNOSI

VOLUMEN SPREMNIKA OTPADA ZAPREMNINE JCV = JEDINIČNA CIJENA ZA PRAŽNJENJE volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
1 2
80 litara 6,40 HRK
120 litara 9,60 HRK
240 litara 19,20 HRK

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

Pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge za 30,00 kuna ostvaruju korisnici razvrstani u kategoriju kućanstvo ako su naveli u Izjavi i sve dok uredno provode kompostiranje bio otpada u vlastitom kućanstvu. Popust se iskazuje kao zasebna stavka na računu.

Cijene su bez PDV-a, PDV se obračunava u iznosu od 13%.

KATEGORIJA NE KUĆANSTVO

JEDINIČNA CIJENA JAVNE USLUGE ZA OBRAČUNSKO MJESTO NA ADRESI NEKRETNIJE KORISNIKA RAZVRSTANOG U KATEGORIJU KOJA NIJE KUĆANSTVO OVISNO O VOLUMENU SPREMNIKA:

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE PREMA ODLUCI JLS IZNOSI 100,00 KUNA ZA SVAKO OBRAČUNSKO MJESTO

CIJENA USLUGE PRAŽNJENJA SPREMNIKA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA IZNOSI

VOLUMEN SPREMNIKA OTPADA ZAPREMNINE JCV = JEDINIČNA CIJENA ZA PRAŽNJENJE volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
1 2
120 litara 24,00 HRK
240 litara 48,00 HRK
1100 litara 220,00 HRK

NAPOMENA:

Pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge za 30,00 kuna ostvaruju korisnici razvrstani u kategoriju ne kućanstvo ako su naveli u Izjavi i sve dok uredno provode kompostiranje bio otpada u vlastitom ne kućanstvu. Popust se iskazuje kao zasebna stavka na računu.

Cijene su bez PDV-a, PDV se obračunava u iznosu od 13%.

UGOVORNA KAZNA ZA KORISNIKE KUĆANSTVO I NE KUĆANSTVO

ako ne koristi javnu uslugu na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika 300,00 HRK
ako na obračunskom mjestu postupa s otpadom na način koji dovodi u opasnost ljudsko zdravlje ili na način koji dovodi do rasipanja otpada oko spremnika ili na način koji uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada 300,00 HRK
ako odlaže otpad izvan spremnika 300,00 HRK
ako korisnik koji je kućanstvo proizvedeni opasni komunalni otpad ne predaje u mobilno reciklažno dvorište ili s opasnim komunalnim otpadom ne postupa u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada 500,00 KRK
ako ne predaje odvojeno proizvedeni miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad odnosno ako u spremnik za reciklabilni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik ili ako u spremnik za miješani komunalni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik ili ako u spremnik za biootpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik 500,00 HRK

NAPOMENA: cijene ugovorne kazne su bez PDV-a, PDV se obračunava u iznosu od 25%.

Cjenik se primjenjuje od 01.09.2022. godine.

Direktorica:

Jožica Dežmar, dipl.oec. v.r.

Cjenik odvoza i deponiranja smeća od 1.11.2018.

Izvod cjenika za odvoz i deponiranje otpada

PRAVNE OSOBE

VOLUMEN SPREMNIKA CIJENA OBVEZNE MINIMALNE USLUGE -25%
-55%
JEDINIČNA CIJENA 2 ODVOZA 3 ODVOZA BEZ PDV-a
1 ODVOZ
BEZ PDV-a
2 ODVOZA
BEZ PDV-a
3 ODVOZA
120l 103,20 77,40 3,20 6,40 9,60 80,60 83,80 87,00
240l 206,40 154,80 6,40 12,80 19,20 161,20 167,60 174,00
1100l 946,00 425,70 29,34 58,68 88,02 455,04 484,38 513,72

Za pravne osobe po pozivu i ugovorenom spremniku od 7 m³ za miješani komunalni otpad cijena minimalne javne usluge po odvozu 670,00 Kn bez PDV-a, trošak predaje spremnika

7000 lit x 0,026666 Kn/litra

Za jedinice lokalne samouprave po pozivu i ugovorenom spremniku od 7 m3 za miješani komunalni otpad cijena minimalne javne usluge po odvozu 550,00 Kn bez PDV-a, trošak predaje spremnika 7000 lit x 0,026666 Kn/litra

 

FIZIČKE OSOBE

1. Cijena javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje (mjesec) ako korisnik sam kompostira bio otpad

VOLUMEN SPREMNIKA CIJENA OBVEZNE MINIMALNE USLUGE -25%
-55%
JEDINIČNA CIJENA 2 ODVOZA 3 ODVOZA BEZ PDV-a
1 ODVOZ
BEZ PDV-a
2 ODVOZA
BEZ PDV-a
3 ODVOZA
80l 68,80 44,72 2,13 4,26 6,39 46,85 48,98 51,11
120l 103,20 67,08 3,20 6,40 9,60 70,28 73,48 76,68
240l 206,40 82,56 6,40 12,80 19,20 88,96 95,36 101,76

 

2. Cijena javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje (mjesec) ako korisnik predaje bio otpad

VOLUMEN SPREMNIKA CIJENA OBVEZNE MINI. USLUGE JEDINIČNA CIJENA KOMUNAL. OTPAD 2 ODVOZA KOMUNAL. OTPAD 3 ODVOZA KOMUNAL. OTPAD 4 ODVOZA KOMUNAL. OTPAD BEZ PDV-a
1 ODVOZ KOMUNAL. I 4 ODVOZA BIOOTPAD
BEZ PDV-a
2 ODVOZA KOMUNAL. I 4 ODVOZA BIOOTPAD
BEZ PDV-a
3 ODVOZA KOMUNAL. I 4 ODVOZA BIOOTPAD
80l 68,80 2,13 4,26 6,39 22,49 93,42 95,55 97,68
120l 103,20 3,20 6,40 9,60 22,49 128,89 132,09 135,29
240l 206,40 6,40 12,80 19,20 22,49 235,29 241,69 248,09

 

Ostale usluge povezane s javnim uslugama

Dodatna vreća za smeće 100 litara kom 1 14,87
Cijena trajno zbrinutog otpada – troškovi zbrinjavanja i deponiranja tona 1 488,96
Deponiranje otpada na odlagalištu
– do 3 m³
– do 5 m³
– do 7,5 m³
– do 10 m³
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
536,40
654,50
790,50
915,50
Deponiranje auto guma osobnih automobila i dostavnih vozila kom 1 4,36
Deponiranje auto guma teretnih vozila, specijalnih vozila, traktorskih guma i guma radnih strojeva kom 1 32,73

CIJENE U SVIM CJENICIMA SU IZRAŽENE U KUNAMA BEZ PDV-A.

UGOVORNA KAZNA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

Iznos ugovorne kazne je 200,00 kn za svako postupanje protivno Ugovoru o korištenju javne usluge uvećano za iznos od 1,00 kn po litri predanog otpada protivno Ugovoru o korištenju javne usluge.

PRIMJENA CJENIKA

Ovaj cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. studenog 2018. godine za fizičke osobe i ostale usluge i od 01. prosinca 2018. za pravne osobe od kada prestaje važiti Cjenik odvoza i deponiranja smeća od 01.08.2009., te Dopuna cjenika odvoza i deponiranja smeća od 01.03.2012.

Direktor: Jožica Dežmar, dipl.oec.

Cjenik usluga radnih sati

Naziv usluge Jed. mjere Cijena
VKV radnik sat 120,00
KV radnik sat 100,00
PKV radnik sat 80,00
NKV radnik sat 60,00

Cjenik sa porezom se primjenjuje od 01.07.2022.

PDV NIJE URAČUNAT U CIJENU

Cjenik grobnih mjesta i grobljanskih usluga od 1.7.2022.

Rad. broj Naziv usluge Jedinica Mjere Cijena (kn) PDV 25% Ukupna cijena (kn)
GROBNA MJESTA NA NOVOM DJELU

1.

 

– Kupnja prava korištenja jednostrukog groba sa armiranobetonskim okvirom

– vrijednost prava korištenja groba
15.000,00 kuna-proračunski prihod Grada Klanjca, bez PDV-a

– vrijednost armiranobetonskog okvira
4.000,00 kune + 25% PDV=1.000,00 kuna,
ukupno 5.000,00 kuna

 

 

kom

 

kom

 

 

15.000,00

 

4.000,00

 

 

0,00

 

1.000,00

 

 

15.000,00

 

5.000,00

SVEUKUPNO CIJENA: 20.000,00

-Za građane koji imaju prebivalište na području Grada Klanjca u poslijednjih 10 godina (popust)

– vrijednost prava korištenja groba
9.000,00 kuna-proračunski prihod Grada Klanjca, bez PDV-a

– vrijednost armiranobetonskog okvira
4.000,00 kune + 25% PDV=1.000,00 kuna,
ukupno 5.000,00 kuna

 

 

 

kom

 

kom

 

 

 

9.000,00

 

4.000,00

 

 

 

0,00

 

1.000,00

 

 

 

9.000,00

 

5.000,00

SVEUKUPNO CIJENA: 14.000,00

-Kupnja prava korištenja obiteljskog groba sa armiranobetonskim okvirom

– vrijednost prava korištenja groba
20.000,00 kuna-proračunski prihod Grada Klanjca, bez PDV-a

– vrijednost armiranobetonskog okvira
5.600,00 kune + 25% PDV=1.400,00 kuna, ukupno 7.000,00 kuna

 

 

 

kom

 

kom

 

 

 

20.000,00

 

5.600,00

 

 

 

0,00

 

1.400,00

 

 

 

20.000,00

 

7.000,00

SVEUKUPNO CIJENA: 27.000,00

Za građane koji imaju prebivalište na

području Grada Klanjca (popust)
– vrijednost prava korištenja groba 11.000,00 kuna-proračunski prihod Grada Klanjca, bez PDV-a

– vrijednost armiranobetonskog okvira
5.600,00 kune + 25% PDV=1.400,00 kuna, ukupno 7.000,00 kuna

kom

 

kom

 

 

 

11.000,00

 

5.600,00

 

 

 

0,00

 

1.400,00

 

 

 

11.000,00

 

7.000,00

SVEUKUPNO CIJENA: 18.000,00
4. Zemljano grobno mjesto na starom djelu groblja kom 1 1.000,00 250,00 1.250,00
POGREBNE USLUGE
1. Iskop i zatrpavanje grobnog mjesta kom 1 700,00 175,00 875,00
2. Korišenje mrtvačnice – odarnice kom 1 100,00 25,00 125,00
3. Korištenje rashladne komore sat 1 10,00 2,50 12,50
4.

Voženje kolica sa vjencima i pokojnikom te spuštanje pokojnika

– radnim danom do 15,30 sati

– nakon 15:30 te vikendom i praznikom

 

 

kom

kom

 

 

960,00

1.280,00

 

 

240,00

320,00

 

 

1.200,00

1.600,00

5.

Ukop urne

– kompletna usluga (pogreb)

– samo polaganje u grob (bez pogreba)

 

kom

kom

 

980,00

490,00

 

245,00

122,50

 

1.225,00

612,50

6.

Ekshumacija pokojnika

– do 20 godina od ukopa

– preko 20 godina od ukopa

 

kom

kom

 

5.500,00

3.500,00

 

1.375,00

875,00

 

6.875,00

4.375,00

7. Dizanje nadgrobne ploče kom 200,00 50,00 250,00
8. Vraćanje nadgrobne ploče kom 200,00 50,00 250,00
9. Silikoniranje nadgrobne ploče kom 160,00 40,00 200,00
10. Uređenje grobnice prije ukopa kom 400,00 100,00 500,00
Lemljenje limenog lijesa kom 250,00 62,50 312,50
11.

Rješenje za uređenje grobnog mjesta:

– izrada okvira za pojedinačno grobno mjesto

– izrada okvira za obiteljsko grobno mjesto

– izrada grobnice

– izvođenje klesarskih radova

– klesanje slova i brojeva

 

kom

kom

kom

kom

kom

 

200,00

280,00

400,00

400,00

40,00

 

50,00

70,00

100,00

100,00

10,00

 

250,00

350,00

500,00

500,00

50,00

12. Izrada bet. okvira–obit.grob na starom djelu kom 5.600,00 1.400,00 7.000,00
13. Izrada bet. okvira–jedn.grob na starom djelu kom 4.000,00 1000,00 5.000,00
14. Osmrtnice tiskane kom 5,00 1,25 6,25
15. Osmrtnice sa slikom kom 6,00 1,50 7,50
16. Osmrtnice prazne kom 3,00 0,75 3,75
17. Covid oprema i dezinfekcija kom 200,00 50,00 250,00
18. Micanje vijenaca s groba kom 80,00 20,00 100,00
19. Izdavanje potvrde o grobnom mjestu ili ukopu kom 32,00 8,00 40,00
20. Prijevoz pokojnika paušal 250,00 62,50 312,50
21. Prijevoz pokojnika po prijeđenom kilometru km 3,00 0,75 3,75

Cjenik pogrebne opreme

ŠIFRA ROBE NAZIV ROBE Jed. mjere Količina Cijena
501K LIJES “ISUS RUŽA” kom 1 2020,00
600K LIJES “MARIJA” kom 1 2020,00
120TP LIJES “POSLJEDNJA VEČERA” kom 1 2600,00
101s LIJES EKONOMIK kom 1 1150,00
201 LIJES KREMACIJSKI kom 1 1100,00
290M LIJES SARKOFAG
ELEG.MAHAGONIJ GLATKI
kom 1 6350,00
286PV LIJES “ELEGANT” kom 1 5700,00
VELIKI LIJES “SARKOFAG”
-TRUHE DUNA
kom 1 6350,00
310KB LIJES BIJELI kom 1 2600,00
RFLD-286PV LIJES SARKOFAG
-ELEGEANT MAHAGONIJ
kom 1 5700,00
0135 TEKST.GAR.ZA STAND.LIJ. kom 1 590,00
0137 TEKSTILNA GAR.SARK kom 1 590,00
03 KRIŽIĆ ZA LIJES PVC kom 1 45,00
012 KRIŽIĆ ZA LIJES ZLATNI kom 1 60,00
010 KRIŽIĆ ZA LIJES (drveni) kom 1 60,00
0201 PLOČICA ZA KRIŽ kom 1 15,00
0204 PAPUČE POKOJNIČE par 1 31,25
0202 MARAMICA ŽALNA kom 1 12,50
0210 SLOVA SA ČAVLIĆIMA kompl. 1 67,50
0207 DUGME ŽALNO kom 1 6,25
06 KRIŽ NADGR.STANDARD kom 1 215,00
07 KRIŽ NADGROBNI HRAST kom 1 260,00
08 KRIŽ NADGRODBNI BIJELI kom 1 260,00
U-M URNA MESING kom 1 900,00
LU-125 LIM.ULOŽAK STANDARD kom 1 750,00
LU-128 LIM.ULOŽAK SARKOFAG kom 1 1000,00
LU-127 LIM-ULOŽAK ŠESTEROKUT kom 1 1000,00
VR-O VREĆA OBIČNA kompl. 1 200,00
VR54/T-B VREĆA ČETVRTASTA kompl. 1 200,00
VR-T VREČA TRANSPORTNA kom 1 360,00
OSMRTNICE TISKANE kom 1 6,25
OSMRTNICE SA SLIKOM kom 1 7,50
OSMRTNICE PRAZNE kom 1 3,75
COVID OPREMA I DEZINFEKCIJA kom 1 200,00

Cjenik se primjenjuje od 01.03.2021.

Cjenik usluga radnih strojeva i vozila

Naziv usluge Jed. mjere Cijena
Minibager KOMATSU sat 200,00
Rovokopač – utovarivač JCB sat 220,00
Traktor (septička, prikolica) sat 176,00
Traktor – malčanje trave sat 220,00
Dostavno kombi vozilo sat 130,08
Kosilice sat 100,00
Kompresor sat 400,00
Prijevoz – paušal km 30,00
Prijevoz – za svaki km km 3,00
Rezanje asfalta rezalicom m 21,13
Vibro nabijač sat 103,25
Motorne škare sat 140,00
Motorni šišač sat 140,00
Bušilica HILTI / MAKITA sat 200,00

Cjenik se primjenjuje od 01.07.2022.

PDV NIJE URAČUNAT U CIJENU