Akti i odluke

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 81/2020)

3. Pravilnik o katalogu otpada (Narodne novine broj 90/15)

4. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 130/05)

5. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/97 i 112/01)

6. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08 i 14/20)

7. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine broj 69/16)

8. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 113/16)

9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 125/16)

10. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine broj 111/15)

11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine broj 42/14)

12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09,91/11, 45/12 i 86/13)

13. Odluka o blagajničkom maksimumu 2013.

14. Odluka o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa

15. Plan poduzeća za 2014. godinu

16. Popis donacija i sponzorstva u 2014. godini

17. Plan poduzeća za 2015. godinu

18. Popis donacija i sponzorstva u 2015. godini

19. Plan poduzeća za 2016. godinu

20. Financijski plan za 2017. godinu

21. Financijski plan za 2018. godinu

22. Društveni ugovor

23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 73/17)

24. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17)

25. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/17)

26. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Klanjca 2017.-2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/18)

27. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/18)

28. Plan gospodarenja otpadom Općine Tuhelj 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/10)

29. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

30. Plan gospodarenja otpadom Općine Kumrovec 2017.-2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 28/18)

31. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

32. Plan gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 14/10)

33. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Zagorska Sela (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/18)

34. Plan gospodarenja otpadom Općine Kraljevac na Sutli 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/10)

35. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kraljevac na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

36. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 9/18)

37. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Desinić (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/18)

38. Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14,110/15 i 14/19)

39. Obavijest o pravu na podnošenje prigovora

40. Financijski plan za 2019. godinu

41. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

42. Pravilnik o radu sa sistematizacijom radnih mjesta

43. Financijski plan za 2020. godinu

44. Prva izmjena Financijskog plana za 2020. godinu

45. Financijski plan za 2021. godinu

46. Prva izmjena Financijskog plana za 2021. godinu