Akti i odluke

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 81/2020)

3. Pravilnik o katalogu otpada (Narodne novine broj 90/15)

4. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 130/05)

5. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/97 i 112/01)

6. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08 i 14/20)

7. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine broj 69/16)

8. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 113/16)

9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 125/16)

10. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine broj 111/15)

11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine broj 42/14)

12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09,91/11, 45/12 i 86/13)

13. Odluka o blagajničkom maksimumu 2013.

14. Odluka o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa

15. Procedura obračuna i naplate potraživanja

16. Procedura stvaranja ugovornih obveza

17. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

18. Plan poduzeća za 2014. godinu

19. Popis donacija i sponzorstva u 2014. godini

20. Plan poduzeća za 2015. godinu

21. Popis donacija i sponzorstva u 2015. godini

22. Plan poduzeća za 2016. godinu

23. Financijski plan za 2017. godinu

24. Financijski plan za 2018. godinu

25. Odluka o ustrojavanju registra rizika Zelenjak d.o.o. Klanjec

26. Društveni ugovor

27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 73/17)

28. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17)

29. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/17)

30. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Klanjca 2017.-2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/18)

31. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/18)

32. Plan gospodarenja otpadom Općine Tuhelj 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/10)

33. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

34. Plan gospodarenja otpadom Općine Kumrovec 2017.-2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 28/18)

35. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

36. Plan gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 14/10)

37. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Zagorska Sela (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/18)

38. Plan gospodarenja otpadom Općine Kraljevac na Sutli 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/10)

39. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kraljevac na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

40. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 9/18)

41. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Desinić (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/18)

42. Dopuna procedure o stvaranju ugovornih obveza

43. Procedura korištenja službenih mobitela i kartica

44. Procedura korištenja službenog auta i putnih naloga

45. Procedura o blagajničkom poslovanju

46. Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14,110/15 i 14/19)

47. Obavijest o pravu na podnošenje prigovora

48. Financijski plan za 2019. godinu

49. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

50. Pravilnik o radu sa sistematizacijom radnih mjesta

51. Financijski plan za 2020. godinu

52. Prva izmjena Financijskog plana za 2020. godinu

53. Financijski plan za 2021. godinu

54. Prva izmjena Financijskog plana za 2021. godinu

55. Plan investicija i razvoja za 2021. godinu

56. Druga izmjena Financijskog plana sa planom nabave za 2021. godinu

57. Plan nabave za 2021. godinu sa izmjenom do 22.10.2021. godine