Pravo na pristup informacijama

1. Bilanca za 2014. godinu

2. Računi dobiti i gubitka za 2014. godinu

3. Bilješke za 2014. godinu

4. Financijsko izvješće za 2014. godinu

5. Raspodjela dobiti društva za 2014. godinu

6. Bilanca za 2015. godinu

7. Računi dobiti i gubitka za 2015. godinu

8. Bilješke za 2015. godinu

9. Financijsko izvješće za 2015. godinu

10. Raspodjela dobiti društva za 2015. godinu

11. Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

12. GFI-POD – Zelenjak 2016.

13. Zelenjak – revizija izvješća 2016.pdf

14. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu godinu 2016.

15. Odluka o pokriću gubitka poslovne godine 2016.

16. Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

17. GFI-POD – Zelenjak 2017.

18. Revizorsko izvješće za 2017. godinu

19. Odluka o raspodjeli dobiti društva za 2017. godinu

20. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu godinu 2017.

21. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

22. GFI-POD Zelenjak d.o.o. za 2018.

23. Revizorsko izvješće 2018.

24. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. god.

25. Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. god.

26. Revizorsko izvješće za 2019. godinu

27. Bilješke – 2019. godina

28. Račun dobiti i gubitka za 2019. god.

29. Potvrda o primitku dokumentacije za 2019. godinu

30. GFI-POD – Zelenjak 2019.

31. Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. god.

32. GFI-POD 2019. refer. stranica.

33. Dodatni podaci – Zelenjak 2019.

34. Zelenjak – Bilanca 2019.

35. Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2019. godinu

36. Odluka o utvrđivanju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. godinu

37. Potvrda o primitku konsolidirane dokumentacije za 2019. godinu

38. Referentna stranica konsolidirani godišnji financijski izvještaj – bilanca RDG za 2019. godinu

39. Konsolidirano revizorsko izvješće za 2019. godinu

40. Izvješće o provedbi Zakona o pravo na pristup informacijama za 2020. godinu

41. Plan investicija i razvoja za 2020. godinu

42. Godišnja izvješća za 2020. godinu

43. Plan investicija sa realizacijom za 2020. godinu

44. Potvrda o primitku dokumentacije za 2020. godinu

45. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

46. Odluka o raspodjeli dobiti društva za 2020. god.

47. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

48. Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem cijene i načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

49. Javni poziv za savjetovanje s javnošću o nacrtu Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Klanjca, Općine Tuhelj, Općine Kraljevec na Sutli, Općine Kumrovec, Općine Zagorska Sela i Općine Desinić

50. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o prijedlogu Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Klanjca, Općine Tuhelj, Općine Kraljevec na Sutli, Općine Kumrovec, Općine Zagorska Sela i Općine Desinić

51. Izvješće oprovedenom savjetovanju s javnošću o prijedlogu Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Klanjca, Općine Tuhelj, Općine Kraljevec na Sutli, Općine Kumrovec, Općine Zagorska Sela i Općine Desinić

52. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

53. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu