Članovi Uprave

Jožica Dežmar
OIB: 00349640065
Zagorska Sela, Plavić 78
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno