Tvrtka

Tvrtka: ZELENJAK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga
Skraćena tvrtka: ZELENJAK d.o.o.
Sjedište: Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1
Temeljni kapital: 10.881.700,00 kuna
Matični broj subjekta: 080360541
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Porezni broj: 03392546
OIB: 83090331136
Žiro račun: 2360000-1101232821 Zagrebačka banka d.d.
2390001-1100342627 Hrvatska poštanska banka d.d.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Predmet poslovanja:
- prijenos i distribucija plina
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda
- odvoz i likvidacija otpadaka i fekalija
- održavanje čistoće javnih površina
- uređenje i održavanje parkova, zelenih površina i dječjih igrališta
- uređenje i održavanje cesta, ulica, trgova i putova
- uređenje i održavanje tržnice na malo
- uređenje i održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
- eksploatacija mineralnih sirovina
- izgradnja plinovoda, popravak i postavljanje građevinskih instalacija
- popravak i održavanje cestovnih motornih vozila
- usluge metaloprerađivačkog obrta
- prijevoz robe (tereta) cestom
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- projektiranje, građenje i nadzor
- opskrba plinom tarifnog kupca
- opskrba plinom povlaštenog kupca
- posredovanje na tržištu plina
- zastupanje na tržištu plina