Odvoz smeća

Zelenjak d.o.o. Klanjec vlasnik je odlagališta otpada prve kategorije „Medvedov jarek“ koja je smještena na području Grada Klanjca na adresi Florijan 6.

Miješani komunalni otpad se odvozi s područja prema sljedećem rasporedu:
- Grada Klanjca svakog utorka
- Općine Tuhelj svakog ponedjeljka
- Općine Kumrovec svake srijede
- Općine Kraljevec na Sutli svakog petka
- Općine Zagorska Sela svake srijede
- Općine Desinić svakog četvrtka

Svaki korisnik javne usluge odvoza otpada ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada iz kućanstva godišnje maksimalno do 3 m3. U terminu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnik može predati i elektronički otpad, odjeću i gume.

Reciklažno dvorište

U sklopu odlagališta otpada Medvedov jarek na adresi Florijan 6, Klanjec u funkciji je Reciklažno dvorište koje radi
- Utorkom od 8 do 14 sati
- Četvrtkom od 13 do 19 sati
- Subotom od 9 do 15 sati
na kojem se može odložiti sortirani reciklabilni otpad u predočenje identifikacijske isprave te zadnje plaćene uplatnice za usugu odvoza otpada.

Detaljan godišnji raspored odvoza otpada objavljuje se na ovoj web stranici.

Ključni brojevi otpada

Popis ključnih brojeva otpada iz dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada te drugog odgovarajućeg neopasnog otpada na odlagalištu Medvedov jarek:
- 04 02 09 otpad mješovitih (kompozitnih) materijala
- 04 02 21 otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
- 04 02 22 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
- 04 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
- 10 10 06 nekorišteni kalupi i ljevečki pijesak nespomenuti u 10 10 05
- 10 10 08 korišteni kalupi i ljevački pijesak nespomenuti u 10 10 07
- 15 01 01 ambalaža od papira i kartona
- 15 01 02 ambalaža od plastike
- 15 01 03 ambalaža od drveta
- 15 01 04 ambalaža od metala
- 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
- 15 01 06 miješana ambalaža
- 15 01 07 staklena ambalaža
- 15 01 09 tekstilna ambalaža
- 17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
- 20 01 01 papir i karton
- 20 01 02 staklo
- 20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
- 20 01 10 odjeća
- 20 10 11 tekstil
- 20 02 00 otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad iz groblja)
- 20 03 00 ostali komunalni otpad
- 16 01 03 istrošene gume
- 17 04 05 željezo i čelik
- 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 25
- 20 01 39 plastika
- 20 01 40 metali
- 20 02 01 biorazgradivi otpad
- 20 02 02 zemlja i kamenje
- 19 08 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

Raspored odvoza otpada

Raspored odvoza otpada