Odvoz smeća

Zelenjak d.o.o. Klanjec vlasnik je odlagališta otpada prve kategorije „Medvedov jarek“ koja je smještena na području Grada Klanjca u naselju Lučelnica.

Smeće se odvozi s područja prema sljedećem rasporedu:
- Grada Klanjca svakog utorka
- Općine Tuhelj svakog ponedjeljka
- Općine Kumrovec svake srijede
- Općine Kraljevec na Sutli svakog petka
- Općine Zagorska Sela svake srijede
- Općine Desinić svakog četvrtka

Označavanje spremnika za miješani komunalni otpad

Zelenjak d.o.o. Klanjec započeo je označavati spremnike za miješani komunalni otpad – zelene kante. Tim postupkom evidentirati će se veličina i broj zelenih spremnika svakog korisnika usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada. Označavanje – čipiranje provodi se u narednom razdoblju te se mole korisnici usluge da spremnici budu dostupni kako bismo iste mogli označiti – čipirati. Označavanje – čipiranje provodi se na područjima Grada Klanjca, Općina Tuhelj, Kumrovec, Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli i Desinić

Obavještavamo korisnike usluga da će u narednim danima na adrese svih korisnika stići uplatnice za korištenje javne usluge odvoza otpada.
Do uspostave sustava elektronske evidencije odvoza otpada zaračunavati ćemo samo cijenu obvezne minimalne javne usluge prema volumenu spremnika.

Odvoz smeća vrši se jednom tjedno. Krupni otpad odvozi se dva puta godišnje u proljetnoj i jesenskoj akciji o čemu se korisnici usluge pismeno obavještavaju uz dostavljene im račune za odvoz smeća kao i na ovim internetskim stranicama.


 

Ključni brojevi otpada

Popis ključnih brojeva otpada iz dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada te drugog odgovarajućeg neopasnog otpada na odlagalištu Medvedov jarek:
- 04 02 09 otpad mješovitih (kompozitnih) materijala
- 04 02 21 otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
- 04 02 22 otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
- 04 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
- 10 10 06 nekorišteni kalupi i ljevečki pijesak nespomenuti u 10 10 05
- 10 10 08 korišteni kalupi i ljevački pijesak nespomenuti u 10 10 07
- 15 01 01 ambalaža od papira i kartona
- 15 01 02 ambalaža od plastike
- 15 01 03 ambalaža od drveta
- 15 01 04 ambalaža od metala
- 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
- 15 01 06 miješana ambalaža
- 15 01 07 staklena ambalaža
- 15 01 09 tekstilna ambalaža
- 17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
- 20 01 01 papir i karton
- 20 01 02 staklo
- 20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
- 20 01 10 odjeća
- 20 10 11 tekstil
- 20 02 00 otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad iz groblja)
- 20 03 00 ostali komunalni otpad
- 16 01 03 istrošene gume
- 17 04 05 željezo i čelik
- 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 25
- 20 01 39 plastika
- 20 01 40 metali
- 20 02 01 biorazgradivi otpad
- 20 02 02 zemlja i kamenje
- 19 08 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

Raspored odvoza otpada

Raspored odvoza otpada