Ostale djelatnosti

Uz glavne djelatnosti Zelenjak d.o.o. Klanjec pruža i usluge održavanja javnih i zelenih površina, uređenja dvorišta, rušenje i obrezivanje stabala, građevinske usluge kao što su izrade ograda, betonskih okvira na grobljima, izrade sportskih igrališta, osnosno sve građevinske radove koje spadaju u skupinu G građevinskih radova za koje posjeduje dozvolu - Suglasnost izdanu od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: UP/I-360-02/10-04/171 Urbroj: 531-01-10-3 od 13.04.2010. godine.

Traktorom i cisternom zapremnine 5000 litara (5m3) vrši pražnjenje septičkih jama.