O nama

Skupština Općine Klanjec 1981. godine donijela je Odluku o osnivanju komunalne radne organizacije pod nazivom Komunalna radna organizacija "Zelenjak" Klanjec koja je osnovana i upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu u kolovozu 1982. godine.

Pod nazivom Komunalna radna organizacija "Zelenjak" Klanjec tvrtka je poslovala do 1990. godine kada se izvršilo usklađenje sa Zakonom o poduzećima te je tvrtka nastavila poslovanje pod nazivom Komunalno poduzeće "Zelenjak" Klanjec.

Godine 1992. godine Skupština Općine Klanjec donosi Odluku o organiziranju Javnog poduzeća "Zelenjak" Klanjec. Zakonom o poduzećima tada je utvrđeno da se javna poduzeća osnivaju radi proizvodnje i prometa određenih proizvoda i obavljanja usluga koji su nezamjenjiv uvjet života i rada građana ili rada drugih poduzeća na određenom području ili ako je to nužno za rad organa društveno-političke zajednice. Kao nezamjenjiv uvjet života je obavljanje komunalnih djelatnosti.

8. studenog 1997. godine Komisija Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova u pravima općina, gradova i županija donijela je Odluku kojom se utvrdilo što čini neraspoređenu imovinu bivše Općine Klanjec, a između ostalog tu su se našla i osnivačka prava u Javnom poduzeću "Zelenjak" Klanjec. Istom Odlukom određeno je da da se sonivačka prava dijele na način tako da:

- Gradu Klanjcu pripada 32,40%
- Općini Kraljevec na Sutli pripada 18,07%
- Općini Kumrovec pripada 17,53%
- Općini Tuhelj pripada 19,80%
- Općini Zagorska Sela pripada 12,20%

2000. godine izvršeno je usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu te tvrtka posluje pod nazivom Zelenjak društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga, odnosno skraćeni naziv Zelenjak d.o.o. , sjedište Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1.

Temeljem Odluke Skupštine društva od 30.01.2008. godine Zelenjak d.o.o. osniva tvrtku kčer Zelenjak plin društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom koja posluje od 01.04.2008. godine.