Javna nabava

OBVEZA IZ ČLANKA 5.c ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 110/07, 125/08)

Temeljem članka 5. c. Zakona o javnoj nabavi izjavljujemo da direktor i članovi Skupštine društva trgovačkog društva Zelenjak d.o.o. Klanjec ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Zelenjak d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. c. citiranog Zakona.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA SE NE SMIJE SKLAPATU UG O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavka 9. točci 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Zelenjak d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, te koji ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju:

  1. ZAJEDNIČKA ZANATSKA RADNJA „DUNI“ Dragutin i Nikola Ulama,   Josipa Broza 50, KUMROVEC
  2. VODOPAD-MD d.o.o., Brezakovec 54, Zagorska Sela
  3. STROJNA OBRADA METALA KODRNJA, Zagorska Sela 33, Zagorska Sela

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2013. pogledajte ovdje.

Dopuna plan nabave za poslovnu godinu 2013. pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2014. pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2015. pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2016. pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini pogledajte ovdje.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2017. pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2017. pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2018. pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2018. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2018. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2019. pogledajte ovdje.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2019. godini pogledajte ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2019. godini pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2020. pogledajte ovdje.

Plan nabave za poslovnu godinu 2021. pogledajte ovdje.