Cjenik pogrebne opreme

ŠIFRA ROBE NAZIV ROBE Jed. mjere Količina Cijena
501K LIJES "ISUS RUŽA" kom 1 1550,00
600K LIJES "MARIJA" kom 1 1550,00
700K LIJES "POSLJEDNJA VEČERA" kom 1 1550,00
101s LIJES EKONOMIK kom 1 800,00
102G LIJES "USKA PALJENA BO." kom 1 1550,00
800NT LIJES "AMERIKAN" kom 1 6900,00
200NT LIJES "SARKOFAG" kom 1 2700,00
200NT LIJES "SARKOFAG" kom 1 2700,00
500nt LIJES "FRANCUZ ISUS" kom 1 3800,00
0126 TEKST.GAR. STANDARD kom 1 250,00
0124 TEKST.GAR.ZA STAND.LIJ. kom 1 250,00
0125 TEKST.GAR.ZA STAND.LIJ. kom 1 410,00
0125 TEKST.GAR.ZA STAND.LIJ. kom 1 410,00
0135 TEKST.GAR.ZA STAND.LIJ. kom 1 410,00
0145 TEKST.GAR.ZA STAND.LIJ. kom 1 410,00
0155 TEKST.GAR.ZA STAND.LIJ. kom 1 410,00
0137 TEKST.GAR.ZA ŠESTEROK. kom 1 410,00
0128 TEKST.GAR.ZA SARKOFAG kom 1 505,00
0128-3E TEKST.GAR.ZA SARKOFAG kom 1 505,00
03 KRIŽIĆ ZA LIJES PVC kom 1 20,00
012 KRIŽIĆ ZA LIJES ZLATNI kom 1 40,00
010 KRIŽIĆ ZA LIJES kom 1 40,00
DP-1 DEKORACIJA POKLOPCA kom 1 150,00
0201 PLOČICA ZA KRIŽ kom 1 5,00
0204 PAPUČE POKOJNIČKE kom 1 25,00
0202 MARAMICA ŽALNA kom 1 10,00
SLOVA SA ČAVLIČIMA kompl. 1 50,00
0207 DUGME ŽALNO kompl. 1 5,00
06 KRIŽ NADGR. STANDARD kom 1 150,00
011 KRIŽ NADGROBNI kom 1 180,00
07 KRIŽ NADGROBNI kom 1 180,00
U-M URNA MESING kom 1 600,00
0221 TIL ŽALNI kom 1 30,00
LU-125 LIM. ULOŽAK"STANDARD" kom 1 500,00
LU-127 LIM. ULOŽAK ŠESTEROKUT kom 1 700,00

Cjenik se primjenjuje od 01.03.2012.


PDV NIJE URAČUNAT U CIJENU