Cjenik usluga radnih sati

Naziv usluge Jed. mjere Cijena
VKV radnik sat 72,00
KV radnik sat 64,00
PKV radnik sat 60,00
NKV radnik sat 48,00

Cjenik sa porezom se primjenjuje od 01.04.2010.


PDV NIJE URAČUNAT U CIJENU