Akti i odluke

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13)

2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 23/07)

3. Pravilnik o vrstama otpada (Narodne novine broj 27/96)

4. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 130/05)

5. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/97 i 112/01)

6. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine broj 50/05 i 39/09)

7. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08 i 31/09)

8. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine broj 38/08)

9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 40/06 i 31/09)

10. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 136/06)

11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine broj 133/06 i 31/09)

12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine broj 74/07, 133/08 i 31/09)

13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine broj 124/06, 121/08 i 31/09)

14. Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

15. Plan odvoza komunalnog i glomaznog otpada

16. Odluka o blagajničkom maksimumu 2013.

17. Odluka o pravilima slijednosti numeruičkih brojeva računa

18. Plan poduzeća za 2013. godinu

19. Popis donacija i sponzorstva u 2013. godini

20. Plan poduzeća za 2014. godinu

21. Popis donacija i sponzorstva u 2014. godini

22. Plan poduzeća za 2015. godinu

23. Popis donacija i sponzorstva u 2015. godini

24. Plan poduzeća za 2016. godinu

25. Financijski plan za 2017. godinu

26. Financijski plan za 2018. godinu

27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 73/17)

28. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17)

29. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/17)

30. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Klanjca 2017.-2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/18)

31. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/18)

32. Plan gospodarenja otpadom Općine Tuhelj 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/10)

33. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

34. Plan gospodarenja otpadom Općine Kumrovec 2017.-2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 28/18)

35. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

36. Plan gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 14/10)

37. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Zagorska Sela (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/18)

38. Plan gospodarenja otpadom Općine Kraljevec na Sutli 2010.-2018. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/10)

39. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kraljevec na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18)

40. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 9/18)

41. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Desinić (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/18)

42. Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14)

43. Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 110/15)

44. Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 14/19)

45. Obavijest o pravu na podnošenje prigovora

46. Financijski plan za 2019. godinu

47. Financijski plan za 2020. godinu

48. Financijski plan za 2021. godinu